Jobshadowing i Spanien 2022

Fra 14.-18. november 2022 rejste 7 lærere fra Nyborg Kommune til Institut de Gurb i Catalonien med det formål at observere undervisning. Rejsen var mulig takket være midler fra EU.

Institut de Gurb underviser elever i alderen 12-16 år. Skolen har ca. 370 elever og 35 lærere. Det er en ret ny skole, der blev grundlagt i 2010, men som stadig bor i midlertidige lokaler. Dog er der nu påbegyndt byggeri af den ’rigtige’ skolebygning, hvilket elever og personale ser meget frem til. De eksisterende bygninger fortæller os dog, at der godt kan laves ’god skole’ på trods af mangel på lækre lokaler, men for os betyder det fysiske læringsmiljø nok mere.
Institut de Gurb er en skole, der satser benhårdt på projektorienteret undervisning og cooperativ learning. Det betyder, at eleverne i alle fag arbejder i grupper og med selvvalgte projekter ud fra et overordnet tema. Eleverne virker meget arbejdsomme og engagerede og når man spørger dem, svarer de typisk at det er en fantastisk skole, netop fordi de får lov at være så aktive, frem for at sidde stille og lytte til lærerne. Det er en meget anderledes skole, idet langt fra alle skoler i Catalonien eller Spanien arbejder på den måde. Men fra vores perspektiv var der lidt rigeligt med støj! Her spiller kulturforskellene også ind, idet man i Sydeuropa ofte er mere snakkende og gestikulerende end hos os nordboere!

Vores overordnede interesse handlede om inklusion og STEM (Science, Technology, Engineering, Math).

Skolen inkluderer en stor del elever, men det var ikke så tydeligt for os at der var så mange. I nogle af timerne er der ekstra hjælp til specifikke elever. På trods af diverse diagnoser, så vi ingen udadreagerende elever. Om det er den løbende evaluering, der betyder at eleverne er motiverede og laver det de skal?

I STEM-fagene blev der arbejdet meget eksperimenterende. Fx lavede eleverne en lampe ud af et syltetøjsglas, ståltråd, lim og en tændstik. Alle var i gang med det de skulle, mens læreren tålmodigt hjalp med limpistolen.

Alt i alt mødte vi kun positive og imødekommende elever, der meget gerne ville dele ud af deres viden. Vi er fyldt med inspiration og refleksioner, som vi vil dele med kolleger på egen skole.
Deltagere på rejsen: Dorte Engholm, John Obbekjer, Lise Madsen (Birkhovedskolen), Sissel Lousen, Camilla Dennig (4kløverskolen), Lise Høgh (Rævebakkeskolen) og Mette Helding Madsen (Skoleafdelingen).

For yderligere oplysninger, kontakt

Mette Helding Madsen, skolekonsulent og Erasmus+ koordinator. E-mail: mhm@nyborg.dk, tlf. 21578114

Billeder fra turen

Jobshadowing i Spanien 2022

6 Billeder