Jobshadowing i Torino i Italien 2023

Fra mandag 20. februar til fredag 24. februar har tre medarbejdere fra Ungdomsskolen, to medarbejdere fra Rævebakkeskolen og en skolekonsulent været på jobshadowing i Torino i Italien.

Dag 1:
Turens første skolebesøg gik til Colombatto, som er en erhvervsskole, der uddanner til hotel- og restaurationsbranchen. Ca. en fjerdedel af eleverne har udfordringer der kræver hjælp og indsats fra skolens inklusionsteam. Vi hørte bl.a. om deres forebyggende arbejde med mindfulness.
Besøget sluttede med en udsøgt frokost udført af nogle af skolens elever.
Alle deltagende medarbejdere og elever var mødt ind for vores skyld, idet både mandag og tirsdag var lukkedage pga karneval.
Et meget inspirerende besøg

Om eftermiddagen besøgte vi et fængsel. Hold da op nogle dedikerede fængselslærere vi mødte! De brændte virkelig for at gøre en forskel for de indsatte. Dog er det kun en lille del af de over 1000 indsatte, der efter ansøgning optages i skolen. Det betyder at de ikke bøvler med fx manglende motivation.

Dag 2:
Vi startede dagen på Liceo Avogadro, som underviser elever fra 14-19 år (primært drenge). Et fantastisk besøg, hvor vi blev taget godt imod af elever og lærere. Sikke et engagement! Trods skolens science-profil, bliver der også arbejdet med drama som fællesskabende aktivitet.
Vi hørte bl.a. om skolens arbejde med inklusion.
Senere oplevede ‘evening classes’ på Pininfarina. Her tilbydes undervisning fra kl. 18-22 til elever, som arbejder i dagtimerne eller som ikke har færdiggjort ordinær skolegang (måske á la vores VUC).
En dag med mange indtryk!

Dag 3:
Nok turens højdepunkt.
Vi fik fornøjelsen af at besøge Liceo Galileo Ferraris hvor Paola og hendes dygtige kollega lod os deltage i en filosofisk seance med eleverne.
I rundkreds med temaet ‘choices’ kom alle på skift til orde mens der opmærksomt blev lyttet.
Meget intenst!
To timer efter var vi virkelig dybt imponeret over det høje refleksionsniveau.

Deltagerne siger stor tak til EU og Erasmus+ for en forrygende uge i Torino.
Tak til Sofia di Carluccio fra Ufficio Scolastico for god planlægning.

Billeder fra turen

Jobshadowing i Italien 2023

4 Billeder

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem