Kursus i Dublin 2023

Fra 10.-15. april 2023 var 3 lærere fra Vibeskolen på kursus i Dublin. Kurset handlede om Grøn Omstilling (Sustainability and the Environment).

Desværre levede kurset ikke helt op til vores forventninger. Indholdet var ikke så fokuseret på grøn omstilling, men mere på kulturel læring. Dog var der gennemgang af FN’s verdensmål.

Kurset har dermed skabt læring på et metaplan ift. hvad vi skal være opmærksomme på, når vi finder kurser i EU.

Det har været forventeligt fra starten, at vi som nybegyndere i Erasmus+ vil have et par fejlskud. Der er efterfølgende sendt en klage til udbyderen af kurset.

De 3 deltagere fra Vibeskolen er dog trods alt glade for at have haft muligheden og turen gav i høj grad anledning til gode faglige drøftelser og planlægning af kommende skoleår.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem