Kursus i Lillehammer 2023

Fra 2.-5. oktober rejste to medarbejdere til Lillehammer i Norge på et kursus arrangeret af UCL.

Lillehammer Kommune er interessant, fordi de i en årrække har arbejdet systematisk med inklusion. Kommunen er sammenlignelig ift. organisering og økonomi. Det var på KL Børn og Unge Topmøde, hvor forskeren Thomas Nordahl holdt et oplæg, der gav inspiration til at arrangere et kursus.

Udover oplæg af Thomas Nordahl, skolechefen og PPR, var der også tilrettelagt skolebesøg som en del af kurset.

Tak til Erasmus+ for medfinansiering af rejsen.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem