Kursus i Stockholm 2023

Fra den 23.-28. april var 3 medarbejdere og 1 skoleleder fra Rævebakkeskolen på kursus i Stockholm. Titlen på kurset var ”Special needs in an inclusive learning environment”.

Kurset var dermed direkte koblet til kommunens målsætning i akkrediteringen om inkluderende læringsfællesskaber.

De 3 medarbejdere har arbejdet i kommunens videncenterteam og er dermed eksperter i at give sparring til almenskolerne ift. inklusion. Det var derfor sporadisk hvor meget ny viden deltagerne kunne tage med sig hjem, men kurset har absolut givet anledning til at spejle vores praksis i hvad der rører sig i andre EU-lande, idet der i høj grad blev videndelt på tværs af deltagerkredsen.

Rent indholdsmæssigt var kurset lidt overfladisk, idet programmet var ret ambitiøst.

Men det er altid godt at få lov at tilbringe meget tid sammen. I det uformelle rum opstår en masse faglige drøftelser og nye idéer opstår.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger er dog kun forfatterens(erne) og afspejler ikke nødvendigvis EU's eller Nyborg Kommune. Ingen af ​​dem Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem