Strategi for sprog og læsning

Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik har som ambition, at børn og unge i dagtilbud og skole skal understøttes i at være livsduelige mennesker.

At være livsduelig indebærer en bred vifte af kompetencer, men væsentligt er det at kunne beherske sprog, læsning og skrivning. Både af hensyn til at kunne håndtere sit eget liv og danne sociale relationer, men også for at skabe gode uddannelses- og jobmuligheder.

Strategien er godkendt i februar 2021 af dagtilbuds- og skoleledere.

Se strategi for sprog og læsning i dagtilbud og folkeskoler her

Kontakt os

Har du spørgsmål til strategien?

Børn og Skole
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider