Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) tilbyder rådgivning om børns sociale trivsel, indlæring og sprog.

Er du bekymret for et barn eller en elev i forbindelse med indlæring, udvikling, psykisk trivsel eller adfærd, kan du kontakte Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

PPR tilbyder rådgivning og vejledning om:

  • Social trivsel, adfærd og psykiske problemer. Det kan for eksempel være aggressivitet, voldsom adfærd eller mere indadrettede problemer.
  • Faglige vanskeligheder.
  • Sproglige vanskeligheder - for eksempel vedrørende udtale, sprog, stammen, snøvl, læsp eller hørelse.

Læs mere om Pædagogisk psykologisk rådgivning her.

Gå til PPR's hjemmeside

Kontakt os

Har du spørgsmål til PPR?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ringvej 3A - 5800 Nyborg