Klageinstans mod mobning

Elever og forældre kan klage, hvis de ikke mener, der bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning.

Elever eller forældre kan få medhold i en klage, hvis:

  • Skolen ikke har en antimobbestrategi, herunder strategi for håndtering af digital mobning.
  • Skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen frem til handlingsplanen igangsættes.
  • Skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan, eller handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet med mobning.
  • Skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om hvilke tiltag, der er vedtaget.

Hvor skal du sende klagen hen? 

Klager kan sendes til skolens leder eller på e-mail til Skole- og Kulturafdelingen. 

Det er også muligt at indgive klagen telefonisk.

Find mere information om Den Nationale Klageinstans mod Mobning her

 

Kontakt os

Har du spørgsmål til mobning?

Skole- og Kulturafdelingen
Ringvej 3A - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider