Dansk som andetsprog (DSA)

Tosprogede elever, med behov for sprogstøtte, modtager undervisning i dansk som andetsprog.

Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, lærer dansk. Undervisning i dansk som andetsprog kan overordnet deles op i to kategorier; basisundervisning i dansk som andetsprog og supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Basisundervisning i dansk som andetsprog

Nyankomne elever, som ikke taler dansk, modtager basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisningen foregår i modtagelsesklasser. Modtagelsesklasser for 0. – 7. klassetrin er placeret på Danehofskolen, mens 8. – 10. klassetrin, kaldet udvidede modtagelsesklasser, er placeret på Nyborg Gymnasium under 10. klassecentret.

Personalet i modtagelsesklasserne vurderer løbende elevernes dansksproglige udvikling og træffer beslutning om, hvornår en elev kan overgå til en almenklasse eller eventuelt ungdomsuddannelse.

Nyankomne elever visiteres til modtagelsesklasse ved henvendelse til pædagogisk konsulent Pernille Hejmann El-Zayyat, phe@nyborg.dk eller tlf: 6333 6806.

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Tosprogede elever i folkeskolens almenklasser, med behov for sprogstøtte, modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Den supplerende undervisning kan gives som en integreret del af den almindelige undervisning, på hold eller som enkeltmandsundervisning. Den enkelte skole vurderer elevernes behov for sprogstøtte og organiserer den supplerende undervisning på baggrund heraf.

DSA-vejledere

Alle folkeskoler i Nyborg Kommune har DSA-vejledere som en del af skolens pædagogiske læringscenter (PLC). Vejledernes opgaver består primært af vejledning af kollegaer, undervisning af tosprogede elever, samt sprogvurderinger og udarbejdelse af handleplaner.

Kontakt os

Har du spørgsmål til dansk som andetsprog?

Børn og Skole
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider