Bekymret for en medborger under 18 år

Hvad gør du, når du bliver bekymret for et barn eller en ung, og hvordan kan du få råd og hjælp?

Kender du et barn eller en ung, hvor du er i tvivl, om der er grund til at være bekymret?

Børn og unge med sociale vanskeligheder kan vise bekymrende adfærd som for eksempel skolefravær, misbrug, kriminalitet, vold, spiseforstyrrelser, selvskadende eller seksualiserende adfærd.

For nogle børn er årsagen til vanskelighederne, at forældrene har svært ved at varetage forældreopgaven. Det kan f.eks. skyldes fysisk eller psykisk sygdom, misbrug, dårlig begavelse eller en krise i forbindelse med en skilsmisse.

Du kan ringe til Børn og Skole eller benytte vores selvbetjeningsløsning til at lave en underretning. Du kan vælge, om du vil være anonym eller ej.

Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung sender vi inden for seks hverdage en kvittering på underretningen.

Når vi modtager en underretning, har vi pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets/den unges forhold. Inden for 24 timer vil vi vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, vi vælger at give barnet.

Send underretning (ikke anonym)

Send underretning

Send underretning (anonym)

Send underretning

Kontakt os

Har du spørgsmål vedr. din bekymring for en medborger?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider