Handicapkørsel

Har du et vedvarende, fysisk handicap, der gør det svært at gå? Søg om optagelse i Fynbus' ordning for handicapkørsel, så du på trods af dit handicap kan komme på indkøb, deltage i arrangementer og besøge venner og familie.

Borgere, der er svært bevægelseshæmmede, som benytter ganghjælpemidler kan tilbydes at køre kollektivt.

Kørsel foregår med bil, tog eller kørestolstransport, hvis det er nødvendigt, og man bliver hentet på sin adresse.

Individuel handicapkørsel kan bruges til kørsel til fritidsaktiviteter eller øvrige formål, der ikke er dækket af andre kørselsordninger.

Betjen dig selv

Søg om handicapkørsel

Partsrepræsentation

Ansøg om fuldmagt

Til dig, der ikke kan søge digitalt

Hent ansøgningsskema til handicapkørsel her

Kontakt os

Vil du vide mere om handicapkørsel?

Borgerservice
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider