Specialundervisning (STU, VSU og Klub 17)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Voksen specialundervisning (VSU) og Klub 17 er en del af Nyborg Kommune og placeret organisatorisk under SAJL.

STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU, er et 3-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge i alderen 16-25 år med særlige udfordringer.

Du kan læse mere om STU her

VSU

VSU er for voksne med senhjerneskade og hjernerystelse. Samtidig dækker VSU også over specialundervisning og samværstilbud for voksne i Nyborg Kommune.

Du kan læse mere om VSU her

Klub 17

Klub 17 er et samværstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade i Nyborg Kommune.

Du kan læse mere om Klub 17 her