Hjælp til læse- og skrivevanskeligheder

I Nyborg Kommune har vi ambitioner om at blive en af de bedste kommuner at bo og arbejde i, hvis man har vanskeligheder med læsning og skrivning.

Vi stiler mod at skabe en kultur, hvor der kan tales åbent om udfordringer med skriftsprog.

Har du spørgsmål, kan du kontakte vores læse- og ordblindekonsulent, Rikke Skouboe Løye, på tlf. 6333 7884 e-mail: risl@nyborg.dk

Hvad gør vi i Nyborg Kommune?

Vi tilbyder at hjælpe borgere på flere forskellige måder – både børn og voksne, kommunalt ansatte og ansatte i de private virksomheder med generelle læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblindhed. Vi har blandt andet, i samarbejde med en ekstern leverandør, Ordlab, udviklet nem og tilgængelig hjælp i form af et kort kursus og licens til Ordlabs portal, som hele tiden ajourføres med videovejledninger til den nyeste teknologi/hjælpemidler.

Se mere om Ordlabs portal her

Vi stiller ikke krav om screening og test for at få hjælp. Vi målretter indholdet på kurserne ud fra kursusdeltagernes hverdagsopgaver, så det er relevante IT-kompenserende hjælpemidler, der undervises i. Her vil der være fokus på læring og tilpasset brug af digitale teknologier, der kan skabe deltagelse. 

Vi tilbyder, at:

 • borgere kan få tilbud om licens til Ordlab samt introduktion til relevante hjælpemidler via individuel henvendelse til nøglepersoner på de tre biblioteker eller i borgerservice.
 • kommunale medarbejdere kan få tilbud om licens til Ordlab samt kort kursus i relevante hjælpemidler.
 • borgere i Job og Fastholdelses målgruppe får licens til Ordlab og kursus via Erhvervskontoret.
 • skolerne i kommunen understøttes særskilt ift. deres opgave med elever i skriftsprogsvanskeligheder. Der er gennemført kurser i Ordlabs muligheder for relevant personale. Alle elever med behov har mulighed for at få licens til Ordlab.
 • ansatte i kommunens private virksomheder med behov tilbydes gratis licens til IT-løsning, og virksomheden sørger selv for afholdelse af kursus.

Kommunale medarbejderkurser

Ordlabs programmer testes henover efteråret af på tre forskellige arbejdspladser, hvorefter det åbnes op for alle kommunens arbejdspladser og medarbejdere.

Der er to forskellige modeller for afholdelse af kursus til Ordlabs programmer: Hvis arbejdspladserne vurderer at have mange ansatte, som ville have gavn af Ordlabs programmer, kan arbejdspladsen booke og finansiere et kursus kun med deres ansatte. Er der en enkelt eller meget få medarbejdere på arbejdspladsen, der vil have gavn af programmerne, oprettes der også kursus med deltagelse på tværs af kommunen. Her vil der være brugerbetaling for de medarbejdere, der sendes afsted.

Når de tre kurser er afviklet henover efteråret, vil der blive meldt yderligere ud til Stor Ledergruppe om, hvornår de første blandede kurser oprettes, hvordan der kan bookes kurser til afdelingerne osv.

Indsatser særligt omkring ordblindhed

Børn - Folkeskolerne

I Nyborg Kommune arbejder vi for at blive en af de mest ordblindevenlige kommuner og derfor gør vi meget for at udvikle ordblindevenlige skoler.

Læs mere om vores indsatser for børn her

Unge - 10. klasse samt ungdoms- og videreuddannelser

Folkeskolerne overleverer viden om ordblindhed i form af testresultater og handleplaner, hvis forældre har givet samtykke.

Ungdomsuddannelserne tilbyder SPS (specialpædagogisk støtte) blandt andet til unge med ordblindhed. Kontakt uddannelsesstedet ved spørgsmål til SPS-støtte under uddannelsen.

Læs eller hør mere her

Voksne - Ordblindeundervisning for voksne

Er du i tvivl, om du eller nogen, du kender, har behov for ordblindeundervisning, skal du være opmærksom på, at ordblindhed opleves forskelligt fra person til person. Herunder er oplistet mulige tegn på ordblindhed:

 • Har svært ved at omsætte bogstaverne til lyd
 • Læser langsomt
 • Svært ved at læse nye ord
 • Svært ved at stave
 • Bytter om på bogstaverne
 • Er bedre til mundtlig end skriftlig formidling

Oplever du nogle af de ovenstående udfordringer, kan det være en god idé at få lavet en ordblindetest. Hvis der er andre med ordblindhed i familien, er det grund til at være ekstra opmærksom, da arvelighed er en faktor.

Nyborg Kommune henviser til eksterne uddannelsesinstitutioner, som tester for ordblindhed og afholder kurser i bestemte programmer, hvis der opleves behov og udtrykkes ønske om det. Er du testet ordblind, har du nemlig ret til ordblindeundervisning (OBU). Ordblindeundervisning tilrettelægges efter dine behov. Du undervises bl.a. i brug af læse- og skriveteknologier (IT-hjælpemidler).

Læs eller hør mere her

Tjek selv dine læsefærdigheder

Vil du gerne selv teste dine læsefærdigheder, før du eventuelt opsøger vejledning, kan du gå til denne hjemmeside www.selvtest.nu

Testen virker bedst fra en computer og varer omkring 10 minutter. Det er kun dig, der kan se resultatet.

Hvem kan du kontakte for at blive testet for ordblindhed?

Henvend dig til Annette Daugaard Meulengracht i Job og Fastholdelse for yderligere information om dine muligheder på tlf. 6333 7868 eller e-mail: andm@nyborg.dk 

Eller kontakt VUC Nyborg eller AOF Nyborg for at høre om dine muligheder.