Hjemmepleje

Har du brug for hjælp til personlig pleje eller har du svært ved at klare praktiske opgaver i dit hjem? Så kan du søge om hjemmepleje.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om hjemmehjælp, hvilke opgaver du kan få hjælp til og andre forhold omkring hjemmehjælp nedenfor.

Når du søger om hjemmehjælp, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre, og hvad du har behov for støtte til.

Hvis du har akut behov for hjælp til personlig pleje, iværksættes det med det samme.

Har du brug for hjemmepleje, skal du kontakte visitationen.

Søg om hjemmepleje

Kontakt

Sundhed og Ældre
Visitation og Hjælpemidler
Nørrevoldgade 14
5800 Nyborg

Mail: visitationen@nyborg.dk

Mandag - fredag mellem kl. 10-12 på tlf. 6333 7540.

Generelt om hjemmepleje

Hvis du er visiteret til hjemmepleje i Nyborg Kommune, har du mulighed for at vælge mellem forskellige hjemmehjælpsleverandører.

Muligheder for frit valg af hjemmepleje

Hvordan kontakter jeg min hjemmepleje?

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt os

Har du spørgsmål til hjemmeplejen?

Sundhed og Ældre
Nørrevoldgade 14 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider