Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig, som er fyldt 65 år. I forbindelse med et forebyggende hjemmebesøg har du mulighed for at drøfte din aktuelle livssituation og tale om sundheds– og aktivitetstilbud i Nyborg Kommune.

I Nyborg Kommune har du mulighed for at få en samtale med en sundhedskonsulent, hvor du selv styrer samtalens indhold. Det kunne for eksempel omhandle din livssituation, sundhed, bolig, familie, helbred, sorg mm. Formålet er at drøfte din aktuelle livssituation, hjælpe dig til at at bevare og styrke dine ressourcer, tale om relevante sundheds– og aktivitetstilbud i Nyborg Kommune samt oplyse om forskellige hjælpeforanstaltninger.

Du bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg fra det år du fylder 70 år og bor alene, det år du fylder 75 år, det år du fylder 80 år og hvert år efter du bliver 82 år. Er du tilmeldt digitalpost, vil brevet komme i din e-Boks. Hvis du er undtaget digitalpost kommer det i din postkasse.

Er du 65 år eller derover og har oplevet belastende livsforandringer, kan du selv henvende dig eller få din sagsbehandler, nabo, læge eller pårørende til at gøre det.

Det forebyggende hjemmebesøg tilbydes af en sundhedskonsulent fra Nyborg Kommune, der har stor erfaring med de udfordringer, der kan opstå i takt med, at man bliver ældre.

Tid og sted
Hjemmebesøget foregår hos dig. Tidspunkt efter aftale med sundhedskonsulenten.

Hvis du spørgsmål eller et ønske om et besøg, kan du kontakte en af sundhedskonsulenterne. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden. 

Vil du vide mere om forebyggende hjemmebesøg?

Telefontider mandag-torsdag kl. 8-9

Karina Rasmussen

Forebyggelsesvejleder

Mere information