Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Du kan få orlov fra dit arbejde i en afgrænset periode for at kunne passe og pleje en nærtstående, hvis du opfylder betingelserne i Lov om Social Service § 118.

Hvilke betingelser skal opfyldes?

  • Plejemodtager skal have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Alternativt til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet.
  • Pasningsbehovet svarer til et fuldtidsarbejde.
  • Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet.
  • Ansøger er i stand til at varetage plejeopgaverne.
  • Du har tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Mere information

Lov om Social Service § 118

Kontakt os

Vil du vide mere om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom?

Sundhed og Ældre
Nørrevoldgade 14 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider