Personlig hjælper

Du kan ansætte en person til at give dig praktisk og personlig hjælp i hverdagen, også kaldet borgerstyret personlig assistance (BPA), hvis du har et svært fysisk eller psykisk handicap.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Du kan søge, hvis dit handicap gør, at du har et omfattende plejebehov eller har et behov, som den almindelige hjemmepleje ikke kan dække. Derudover skal du være over 18 år og kunne fungere som arbejdsgiver for din eller dine hjælper(e).

Du søger om en BPA ordning ved at kontakte Social og Familie.

Om personlig hjælper ordning

Kontakt

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider