Tilbud til døvblinde

Er du døvblind, kan du få en støttekontaktperson, så du kan blive ledsaget og leve så normalt som muligt.

Om tilbuddet til døvblinde

Kontakt

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider