Tilbud til døvblinde

Er du døvblind, kan du få en støttekontaktperson, så du kan blive ledsaget og leve så normalt som muligt.

Om tilbuddet til døvblinde

Kontakt

Socialafdelingen
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider