Tilbud til veteraner

Er du veteran, eller er du pårørende til en veteran, så har vi en veterankoordinator der kan hjælpe med kontakt til os.

Det kan veterankoordinatoren hjælpe dig med

Veterankoordinatoren støtter og hjælper dig videre til det rette tilbud.

Veterankoordinator hjælper med at:

 • være én indgang til kommunen for dig og dine pårørende og sikre et tæt samarbejde mellem kommunen og dig
 • kunne koordinere og støtte i enkeltsager, hvor du har en sag i kommunen
 • kunne være bisidder eller støtteperson for dig ved møder og lignende
 • opsøge veteraner i kommunen, som har særlige behov
 • yde åben rådgivning og vejledning til dig, dine pårørende og fagpersoner
 • samarbejder med relevante samarbejdspartnere om aktiviteter og tilbud for dig og din familie.

For at sikre at den enkelte veteran får den rette hjælp er det for Nyborg Kommune vigtigt, at vi yder en individuel sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes specifikke situation.

Eksempler på tilbudsmuligheder:

 • En helhedsorienteret udredning, der dækker veteranens samlede livssituation og afklarer støttebehov.
 • Formidling af kontakt til det nationale veterancenter.
 • Kontakt til støttenetværk for veteraner og pårørende.
 • Særligt tilrettelagt forløb i Jobcentret.
 • Brug af Akuttilbud i Nyborg.

Du er altid velkommen til at kontakte vores veterankoordinator og skulle du få et akut opstået behov for hjælp, kan du kontakte Akuttilbud Nyborg

 • telefonisk døgnet rundt på tlf. 2460 1210 
 • via e-mail: kontaktakuttilbud@nyborg.dk, hvor man modtager svar indenfor et døgn.
 • personligt fremmøde mellem kl. 8-22 i Akuttilbud Nyborg, Helgetoftevej 14a, 5800 Nyborg.

Veterancentret

Veterancentret er én samlet indgang for støtte til soldater, veteraner og deres pårørende, og Veterancentret arbejder for anerkendelse af deres indsats.

For yderligere oplysninger om Veterancentret, kontakt

Veterancentret, Garnisonen 1, 4100 Ringsted. Tlf. 7281 9700, e-mail: vetc-myn@mil.dk.

Veterancentrets kontortid er mandag-tirsdag kl. 8-16, onsdag-fredag kl. 8-15. Døgntelefonen er altid åben, hvis du har akut brug for hjælp.

Kontakt veterankoordinatoren

Eva Lunde Pedersen

Veterankoordinator