Hvor skal sundhedshuset ligge?

Sundhedshuset bliver bygget på den tidligere DSB-grund mellem Storebæltsvej, Holmens Boulevard og Knudshovedvej centralt i Nyborg.

Med sin centrale placering skal Sundhedshuset være med til at samle byen og binde den historiske bykerne, havnen, Knudshovedkvarteret og banegårdsområdet meget tættere sammen.

Du kan på kortet her se præcist, hvor Sundhedshuset bliver placeret.