Visionen for sundhedshuset

Vi bygger et moderne Sundhedshus for at sikre, at alle borgere i Nyborg Kommune nu og i fremtiden får de sundhedstilbud, de har brug for.

Et Sundhedshus som flagskib i sundhed

Vi bliver flere ældre, flere med kroniske lidelser og vi lever længere. Mange lever med mere end en livsstilssygdom, en kronisk- eller en psykisk lidelse. Nogle af disse sygdomme kan undgås ved en sund livsstil. I disse år sker en hastig udvikling af sundhedsvæsenet. Sygehusbehandling bliver mere specialiseret og flere sundhedsopgaver skal i fremtiden løses lokalt i et samarbejde mellem sygehus, kommune, egen læge, speciallæger og andre sundhedsaktører.

Vi bygger et sundhedshus for at sikre et velfungerende, sammenhængende og effektivt nært sundhedsvæsen, hvor borgernes sundhed fremmes gennem lige adgang til forebyggelse, rehabilitering, pleje og behandling. Der er især tre forhold, som sundhedshuset kan:

Sundhedshuset kobler sundhedstilbud

Sundhedshuset styrker mulighederne for at koble kommunale sundheds- og rehabiliteringstilbud med behandlingstilbud fra hospitalerne og almen praksis. Der etableres rehabiliterings-og aflastningspladser, som kommunen i samarbejde med sygehus og læge kan visitere borgere til, der i en periode har behov for observation, pleje og/eller rehabilitering. Vi har en ambition om at være på forkant med brug af de nyeste sundhedsteknologiske løsninger, så blandt andet kommunikation på tværs af sektorer bliver hurtig og smidig.

Sundhedshuset betyder derfor, at hvis du rammes af sygdom, som kræver indlæggelse, pleje og behandling, vil du opleve et bedre og mere sammenhængende sygdoms- og behandlingsforløb.

Sundhedshuset har mange tilbud under samme tag

I sundhedshuset får du hjælp til rygestop eller vægttab. Du kan også få skiftet et sår eller doseret medicin af en sygeplejerske. Har du en kronisk lidelse, kan du og dine pårørende lære at leve med sygdommen ved at deltage i patientskoler om for eksempel sukkersyge, lunge- og hjertesygdomme, kræft, demens med mere.

Sundhedshuset betyder derfor, at du har let adgang til professionelle sundhedspersoner, som hjælper dig til en bedre sundhed. 

Sundhedshuset tiltrækker læger

En hovedby i en kommune skal være konkurrencedygtig i service til borgerne, så deres behov videst muligt dækkes lokalt. En vifte af sundhedstilbud er således med til at tiltrække sundhedsudbydere til kommunen. Vi ved, at fremtidens praktiserende læge og speciallæger ønsker at udøve deres virke sammen med andre læger og samarbejdspartnere.

Sundhedshuset betyder derfor, at du også i fremtiden har din læge i nærmiljøet.

Sundhedshuset vil med sin arkitektur og centrale placering ydermere være med til at samle byen og binde den historiske bykerne, havnen, Knudshovedkvarteret og banegårdsområdet tættere sammen.

Vores ambitioner er høje!
Sundhedshuset bliver et flagskib i sundhed, som vi skal være stolte over.

Visionsoplæg for sundhedshuset

Et Sundhedshus I Det Nære Sundhedsvæsen