Sunde vaner: Et familietilbud til børn og unge med overvægt

Sunde vaner er et tilbud for familier med børn og unge med overvægt. Her samarbejder familien om at ændre livsstil, med fokus på at styrke barnets/den unges selvtillid, selvværd og lyst til bevægelse og sund kost.

Tilbuddet retter sig til alle familier med børn og unge der:

  • bor eller går i skole i Nyborg Kommune
  • er mellem 3-25 år ved opstart i tilbuddet
  • har et BMI ≥25 svarende til overvægt eller svært overvægt justeret i forhold til alder og køn, eller som tidligere har været på julemærkehjem grundet overvægt
  • har lyst til at ændre livsstil

Målet er at barnet/den unge får:

  • Nye sunde vaner
  • Styrket selvværd
  • Bedre trivsel
  • Mere energi
  • Taber sig eller undgår at tage på

Forløbet tager udgangspunkt i en startsamtale med familien. Til samtalen taler vi om mål, motivation og parathed til at ændre vaner. I selve forløbet tager vi udgangspunkt i de officielle kostråd og sammen udvikler vi en individuel plan, som tager udgangspunkt i jeres vaner og hverdag. I vil blandt andet få viden om mad, motion og redskaber til at finde varige livsstilsændringer. Forløbet varetages af sundhedsplejersker og I vil som familie blive tilknyttet én sundhedsplejerske, som vil varetage jeres forløb.

Spørgsmål og tilmelding

Kontakt

Sundhedsplejerske Camilla Hassing, tlf. 2157 0037.

Sundhedsplejerske Maja Kortegård, tlf. 2310 2646.

Sundhedsplejerske Carina Lundager, tlf. 2362 1472.

Tilmelding kan også ske gennem skolens sundhedsplejerske eller praktiserende læge.

Tid og sted

De individuelle familiesamtaler foregår hos Sundhedsplejen, Provst Hjortsvej 9D 1. sal, 5800 Nyborg.

Tidspunkt efter aftale med sundhedsplejersken.