Snerydning og glatførebekæmpelse

Kommunen sikrer snerydning og glatførebekæmpelse i samarbejde med grundejerne.

Trafikken skal sikres, når vinteren kommer - det er kommunens ansvar.

Men der er også brug for, at grundejerne hjælper til, hvis indsatsen mod vintervejret skal lykkes.

Vintervedligeholdelse og renholdelse

Se regulativ for vintervedligeholdelse her

På kortet nedenfor kan du se alle vintervejklasserne

Se et mere detaljeret kort her

Kort over vintervejklasser

Vintervejklasser og snerydning

OBS! Kig forbi vintertrafik.dk, inden du kører ud i sneen.

Kontakt os

Har du spørgsmål til snerydning i Nyborg Kommune?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider