Trafikstøj

Vi arbejder for at dæmpe trafikstøjen, og måler derfor trafikstøjen fra motorvejen.

En af kommunen største udfordringer med trafikstøj er støj fra motorvejen, som går gennem Nyborg by.

Kommunen har i mange år arbejdet for at nedbringe støjen fra motorvejen i de omkringliggende støjfølsomme områder. Kommunen har blandt andet i samarbejde med Vejdirektoratet etableret støjvolde og støjskærme. 

De gamle eksisterende støjskærme, som Vejdirektoratet etablerede i 1994, er ikke mere tidssvarende i forhold til den konstant stigende trafik på motorvejen. Vejdirektoratet har også erkendt, at hvis støjskærmene blev etableret i dag, vil de være betydeligt højere for at sikre et lavt støjniveau i omgivelserne.

Kommunen har ved flere lejligheder forsøgt at få  forskellige trafikministre og Vejdirektoratet til at gøre noget ved det stigende støjproblem. For eksempel ved etablering af nye høje støjskærme.

For at synliggøre støjen fra motorvejen, har kommunen derfor installeret seks støjmålere langs med motorvejen. Placeringen af støjmålerne fremgår af nedenstående kort.

Kort over målere af trafikstøj

Støjmålerne måler hele tiden støjen fra motorvejen. Det røde omrids viser området, hvor støjen bliver beregnet på baggrund af målingerne fra de seks støjmålere.

Det er muligt at se støjen fra motorvejen ved at gå ind på nedenstående link. For at få vist støjen på kortet, skal der trykkes på knappen ”Live”.

https://ftdynamicnoisemapv2test.azurewebsites.net/site/nyborg

Bemærk at støjværdien på kortet, er det målte støjniveau. Værdien kan ikke sammenlignes med grænseværdien, for f.eks. boligområde. Det er fordi støjgrænseværdien gælder for støjen midlet over et år døgnet rundt.

På hjemmesiden er det også muligt at få vist, hvor meget det har støjet på forskellige tidspunkter. Dette gøres ved at ændre datoen, nederst til højere for kortet.

Der kan læses mere om kommunens projekt her

Det er kommunens forhåbning, at projektet vil hjælpe med få reduceret støjen fra motorvejen, ved at vise og dokumentere problemets omfang. 

Vil du vide mere om myndighedernes forpligtelser i forhold til trafikstøj?

Gå til Miljøstyrelsen her

Kontakt os

Har du spørgsmål angående trafikstøj?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider