Forslag til lokalplan nr. 320 - Kolonihaver i Nyborg Kommune

Mandag 13. juni blev der afholdt borgermøde om forslag til Lokalplan nr. 320, Kolonihaver i Nyborg Kommune.

Mødet fandt sted i personalekantinen på Nyborg Rådhus.

På borgermødet blev der redegjort for forslag til lokalplanen, og der kunne stilles spørgsmål til planen og indsigelsesmulighederne.