Hvordan skal fremtidens ældrepleje se ud i Ørbæk, Ullerslev og omegn?

Torsdag 1. og tirsdag 6. september 2022 var der inviteret til borgermøde om fremtidens ældreliv og ældreområde i Nyborg Kommune.

Til møderne blev der blandt andet taget fat på debatten omkring:

  • Hvilke forventninger skal borgerne kunne have til fremtidens ældrepleje?
  • Hvordan sikrer vi en værdig ældrepleje i en fremtid med flere ældre og færre medarbejdere?
  • Hvilke ønsker og behov har fremtidens ældre og deres pårørende?

Derudover var der oplæg fra debattør og professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard, der satte fokus på fremtidens udfordringer og muligheder på sundheds- og ældreområdet.

Der var også rig mulighed for at komme med dine idéer og input til fremtidens ældreområde.

Borgermøderne er en del af arbejdet med strategien for fremtidens ældrepleje i Nyborg Kommune.

Møderne er lokale udgaver af borgermødet afholdt i Nyborg 30. maj 2022.