Informationsmøde 2. oktober 2023 - miljøkonsekvensvurderingen i forbindelse med Nyborg Slotprojekt

Mødet var en del af den første offentlighedsfase i miljøkonsekvensvurderingen, hvor det var muligt at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for Nyborg Slotprojekt.

Det var Slots- og Kulturstyrelsen der afholdte informationsmøde om miljøkonsekvensvurderingen i forbindelse med Nyborg Slotprojekt.

På mødet blev processen og formålet med miljøkonsekvensvurderingen gennemgået, og det var muligt at stille spørgsmål til processen.

Tid og sted

Mødet blev afholdt mandag 2. oktober kl. 19 -21 på Bastionen, Nørrevoldgade 63, Nyborg.

Læs mere om miljøvurderingsprocessen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs mere om status på det aktuelle arbejde vedr. Nyborg Slotprojekt på Kulturministeriets hjemmeside