Informationsmøde om etablering af nedgravede affaldsstationer til husholdningsaffald

Onsdag 4. maj 2022 blev der afholdt virtuelt informationsmøde om etablering af nedgravede affaldsstationer til husholdningsaffald.

Nyborg Kommune har på baggrund af en lovændring, vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald. Ifølge regulativet skal der fremover indsamles 10 affaldstyper ved husstande.

Affaldstyperne som skal indsamles ved husstande, er; papir, pap, plast, glas, metal, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald, farligt affald, madaffald og restaffald.

Indsamling af de mange affaldstyper betyder, at der er behov for flere affaldsbeholdere ved husstande.

Det kan dog være en udfordring i Nyborg indre by, at finde plads til de nødvendige ekstra affaldsbeholdere. Indsamling af affald fra baggårde med trapper, er også en udfordring for renovations medarbejdernes arbejdsmiljø.

Derfor finder kommunen, at der er behov for ændring af indsamlingsmetoden i Nyborg indre by.

Informationsmøde

Du kan se eller gense informationsmødet her

Hvis du har spørgsmål så er du velkommen til at kontakte os på e-mail: pju@nyborg.dk.

Gader som tilknyttes en affaldsstation

Følgende gade tilknyttes en affaldsstation. Nogle ejendomme på gaden, vil fortsat have deres egen affaldsbeholdere:

 • Adelgade
 • Baggersgade
 • Banegårdsgade
 • Blegdamsgade
 • Dronningensgade
 • Torv
 • Jernbanegade
 • Havnegade
 • Kirkegade
 • Kongegade
 • Korsbrødregade
 • Korsgade
 • Lille Kongegade
 • Mellemgade
 • Nyenstad
 • Nygade
 • Nørregade
 • Nørrevoldgade
 • Skippergade
 • Skolegade
 • Slotsgade
 • Stendamsgade
 • Strandvejen
 • Søndergade
 • Torvet
 • Vestervoldgade
 • Vægtergade
 • Østervoldgade