Vær med til at sætte dit præg på Nyborg Kommunes kommende Fritids- og Idrætspolitik

Kultur- og Fritidsudvalget havde inviteret alle interesserede til borgermøde om kommunens kommende Fritids- og Idrætspolitik mandag 30. januar 2023, kl. 17-20 i Auditoriet på Ringvej 3, Nyborg.

Program for aftenen

Kl. 17.00
Velkomst ved Sonja Marie Jensen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kl. 17.05
Baggrund for Fritids- og Idrætspolitikken.

Kl. 17.20
Første tema – brainstorm og diskussion.

Kl. 17.50
Vi serverer en sandwich og forfriskninger.

Kl. 18.30
Andet tema – brainstorm og diskussion.

Kl. 19.00
Tredje tema – brainstorm og diskussion.

Kl. 19.30
Opsamling og det videre forløb.

Kl. 19.50
Tak for i aften.

Der blev arbejdet i grupper med de temaer, som deltagerne havde valgt på forhånd. I grupperne blev der lagt op til debat omkring det pågældende emne ud fra konkrete spørgsmål. Dette for at deltagerne i grupperne kunne lade tanker og ideer få frit løb. Det hele tages med i det videre forløb med at udarbejde den nye Fritids- og Idrætspolitik.

Fritids- og Idrætspolitik 2023

Kultur- og Fritidsudvalget i Nyborg Kommune ønsker en ny politik, der kan erstatte den nuværende politik indenfor området.

Den nedsatte arbejdsgruppe og Kultur- og Fritidsudvalget ønsker involvering af så mange interessenter som muligt, for at skabe den bedste politik som muligt.

På mødet blev der arbejdet ud fra følgende temaer/spor:

Tema 1: Bæredygtighed

Tema 2: Børn og unge

Tema 3: Dem, der står udenfor fællesskabet

Tema 4: Faciliteter

Tema 5: Selvorganiserede aktiviteter og grupper

Tema 6: Voksne

Tema 7: Ældre