Workshop om udvikling af Nyborg Kommunes nye Fritids- og Idrætspolitik 15. marts 2023

Der var mulighed for endnu en gang at være med til at sætte sit præg på Nyborg Kommunes kommende Fritids- og Idrætspolitik.

Workshop om udvikling af Nyborg Kommunes nye Fritids- og Idrætspolitik.

Som opfølgning på Borgermødet 30. januar 2023, hvor en række borgere og foreninger bidrog engageret med ideer til indholdet i vores nye Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune, var der inviteret til en workshop, hvor vi sammen kunne kvalificere og prioritere indholdet i politikken.

For at understøtte denne proces havde vi engageret Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne, der har hjulpet andre kommuner med at udvikle en politik på det folkeoplysende område. Torben har skrevet tre bøger om foreningsudvikling og ledelse af frivillige – bl.a. ”Den attraktive forening”, som han holder oplæg og kurser om i hele landet.

Program for onsdag 15. marts 2023

Kl. 17.00: Velkomst ved Sonja Marie Jensen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kl. 17.05: Attraktive foreninger og en god Fritids- og Idrætspolitik skaber værdi og sammenhængskraft lokalt – oplæg v. Torben Stenstrup.

Kl. 17.45: Sandwich og forfriskninger.

Kl. 18.20: Aktiv inddragelse i prioritering og formulering af de vigtigste målsætninger og handlinger, der skaber et stærkt fritids- og idrætsliv i Nyborg Kommune om 4 år. Tempofyldt forløb med gruppedrøftelser, prioriteringer og opsamling mv.

Kl. 19.45: Opsamling og det videre forløb.

Kl. 20.00: Tak for i aften.


Foto: oplægsholder Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne.