Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejeren og boligorganisationen, når lejemålet er i den almennyttige sektor.

Beboerklagenævnet er et neutralt nævn, som ikke kan råde og vejlede i tvister.

Det er således ikke beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Beboerklagenævnet kan kun træffe afgørelse om de spørgsmål, der ifølge lov om leje af almene boliger (almenlejeloven) hører under nævnet. I andre spørgsmål må nævnet henvise lejeren eller udlejeren til at indbringe sagen for boligretten.

Der opkræves et beløb for indbringelse af sager for beboerklagenævnet. Pr. 1. januar 2024 er beløbet 167,- kr.

Beløbet reguleres hver den 1. januar, jf. almenlejelovens § 102. 

Beløbet kan indbetales i Danske Bank på reg.nr. 4366, konto nr. 3216149734. Sammen med indbetalingen bedes det oplyst, at det er en sag til beboerklagenævnet og hvilken adresse sagen vedrører.

Information

Få mere at vide om Beboerklagenævnet

Kontakt os

Har du spørgsmål til Beboerklagenævnet?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider