Grønt Råd

Det Grønne Råd er kommunens samarbejdspartner og rådgiver i forbindelse med forvaltningen af kommunens natur- og friluftsområder.

Formålet med oprettelsen af det Grønne Råd er bl.a. at fremme det lokale engagement og sikre borgernes indflydelse på naturforvaltningen.

Det er rådets opgave, at komme med ideer og synspunkter til bl.a. naturforvaltningen, samt at bistå kommunen ved planlægning og udførelse af naturgenopretningsprojekter, ansøgning om tilskud med mere.

Information

Vil du vide mere

Kontakt os

Har du spørgsmål til Grønt Råd?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Se åbnings- og telefontider