Huslejenævn

Huslejenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejeren og udlejeren, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og lejemålet er beliggende i privat udlejningsbyggeri.

Huslejenævnet træffer især afgørelse om:

  • huslejens størrelse
  • varsling af lejeforhøjelse
  • pligt til istandsættelse ved fraflytning
  • varmebetaling

Huslejenævnet kan kun træffe afgørelse om de spørgsmål, der ifølge lov om boligforhold og lejeloven hører under nævnet. I andre spørgsmål må nævnet henvise lejeren eller udlejeren til at indbringe sagen for boligretten.

Der opkræves et beløb for indbringelse af sager for huslejenævnet. Pr. 1. januar 2024 er beløbet 357,- kr.

Beløbet reguleres hver 1. januar, jf.  § 100 i lov om boligforhold. 

Indbringes en sag efter lejelovens § 132, stk. 2 (nævnets afgørelse om lejens størrelse inden en udlejer, som er ejer af maksimum 1 udlejningsejendom, udlejer sit lejemål), skal der betales et beløb på 596,- kr.

Indbringes en sag efter lejelovens § 19, stk. 3 (nævnets besigtigelse og afgørelse forud for en gennemgribende forbedring), skal der betales et beløb på 4.552,- kr.

Udlejeren kan blive pålagt at betale et gebyr på 6.827,- kr. til huslejenævnet, hvis en lejer får fuldt medhold i nævnets afgørelse, jf. § 82, stk. 2 i lov om boligforhold.  

Ovennævnte beløb reguleres en gang årligt. 

Beløbet kan indbetales i Danske Bank på reg.nr. 4366, konto nr. 3216149734. Sammen med indbetalingen bedes det oplyst, at det er en sag til huslejenævnet og hvilken adresse sagen vedrører.

Information

Vil du vide mere

Information

Normtal vedtaget af Huslejenævnet

År

Administration pr. lejemål

Vicevært pr. lejemål

2024

Fremmed adm. 3.775 kr. + moms årligt

2.700 kr. årligt

2024

3.775 kr. årligt

2.700 kr. årligt

2023

Fremmed adm. 3.625 kr. + moms årligt

2.600 kr. årligt

2023

3.625 kr. årligt

2.600 kr. årligt

2022

Fremmed adm. 3.575 kr. + moms årligt

2.550 kr. årligt

2022

3.575 kr. årligt

2.550 kr. årligt

2021

Fremmed adm. 3.525 kr. + moms årligt

2.500 kr. årligt

2021

3.525 kr. årligt

2.500 kr. årligt

2020

Fremmed adm. 3.500 kr. + moms årligt

2.475 kr. årligt

2020

3.500 kr. årligt

2.475 kr. årligt

2019

Fremmed adm. 3.470 kr. + moms årligt

2.450 kr. årligt

2019

3.470 kr. årligt

2.450 kr. årligt

2018

Fremmed adm. 3.435 kr. + moms årligt  

2.425 kr. årligt

2018

3.435 kr. årligt

2.425 kr. årligt

2017

Fremmed adm. 3.400 kr. + moms årligt

2.400 kr. årligt

2017

3.400 kr. årligt

2.400 kr. årligt

2016

Fremmed adm. 3.300 kr. + moms årligt

2.400 kr. årligt

2016

3.300 kr. årligt

2.400 kr. årligt

2015

Fremmed adm. 3.100 kr. + moms årligt  

2.300 kr. årligt

2015

3.100 kr. årligt

2.300 kr. årligt

2014

3.050 kr. årligt

2.250 kr. årligt

2014

Fremmed adm. 3.050 kr. + moms årligt

2.250 kr. årligt

2013

3.000 kr. årligt

2.200 kr. årligt

2013

Fremmed adm. 3.000 kr. + moms årligt

2.200 kr. årligt

2012

2.900 kr. årligt     

2.100 kr. årligt

2012

Fremmed adm. 2.900 kr. + moms årligt

2.100 kr. årligt

2011

2.800 kr. årligt

2.000 kr. årligt

2011

Fremmed adm. 2.800 kr. + moms årligt

2.000 kr. årligt

2010

2.750 kr. årligt

1.950 kr. årligt

Kontakt os

Har du spørgsmål til Huslejenævnet?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider