Integrationsråd

Formålet med Integrationsrådet er blandt andet at arbejde sammen på tværs af kulturer og flygtningegrupper for dermed at optimere og fremme integrationen til gavn for både eksisterende og nye borgere i kommunen.

Rådet består af 11 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af Byrådet. De resterende 9 medlemmer kan besættes af personer bosiddende i Nyborg Kommune med tilknytning til:

  • Skolebestyrelser
  • Lokale foreninger
  • Arbejdsmarkedets parter
  • Uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Nyborg Kommune
  • Eller andre (privatpersoner) med interesse i integrationsarbejdet

Integrationsrådets medlemmer

Politisk udpegede

Rameesh T. Sambanther (A) - formand
Jan Reimer Christiansen (V)

Øvrige

Henrik V. Stokholm
Mohamed Noor Yussef Weris
Kristina Geert-Jørgensen
Anne-Berit Nielsen
Mohamad Younes
Torben Kragh Jensen
Benny Pieszak
Jørn Gustavsen
Ethem Kalem

Kontakt os

Har du spørgsmål til Integrationsrådet?

Merete Gommesen

beskæftigelseschef