Integrationsråd

Formålet med Integrationsrådet er blandt andet at arbejde sammen på tværs af kulturer og flygtningegrupper for dermed at optimere og fremme integrationen til gavn for både eksisterende og nye borgere i kommunen.

Rådet består af 11 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af Byrådet. De resterende 9 medlemmer kan besættes af personer bosiddende i Nyborg Kommune med tilknytning til:

  • Skolebestyrelser
  • Lokale foreninger
  • Arbejdsmarkedets parter
  • Uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Nyborg Kommune
  • Eller andre (privatpersoner) med interesse i integrationsarbejdet

Integrationsrådets medlemmer

Politisk udpegede

Rameesh T. Sambanther (løsgænger)
Jan Reimer Christiansen (V)

Øvrige

Lise Kvistgaard Jensen
Lauren Marie Campbell-Hansen
Rasmus Sandy Harboesga Nielsen
Lisbeth Henningsen
Kristina Geert-Jørgensen
Pernille Schøn Thaisen
Magnbild Blidstrand
Nadereh Shokranian
Birol Kalem

Embedsmand

Arbejdsmarked- og borgerservicechef Merete Gommesen

Kontakt os

Har du spørgsmål til Integrationsrådet?

Merete Gommesen

arbejdsmarked- og borgerservicechef