Kredsrådet for Fyns Politi

Kredsrådet har en række lovbestemte opgaver.

Kredsrådet skal blandt andet sørge for, at befolkningen får oplysning om politiets virksomhed.

Rådet erstatter de tidligere lokalnævn og er sammensat af politidirektøren, der er formand, og af borgmestrene for de ti kommuner, der indgår i Fyns Politikreds (Odense, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Nordfyn, Middelfart, Assens, Faaborg/Midtfyn, Ærø, Langeland).

Du kan læse mere om kredsrådets opgaver og følge med i referater fra møderne nedenfor.

Politi.dk/Fyn

Kontakt os

Har du spørgsmål til Kredsrådet for Fyns Politi?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider