Seniorråd

Seniorrådet fungerer som et bindeled mellem byrådet, kommunen og borgerne. Seniorrådet arbejder tæt sammen med politikere, den kommunale forvaltning og andre +60 årige om at finde de bedste løsninger i ældrepolitiske spørgsmål.

Seniorrådet høres i mange forskellige ældrepolitiske spørgsmål. Det kan for eksempel være i spørgsmål om kommunens serviceniveau, ældre- og handicapvenlige boliger, plejehjem, trafik- og miljøforhold med flere. 

Seniorrådet er et vigtigt høringsorgan, hvor rådet har mulighed for at drøfte indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Målet er at øge ældres medindflydelse og medansvar gennem dialog og samarbejde.

Rådets funktion består i at: 

  • medvirke til, at de ældre løbende bliver orienteret om nye tiltag i kommunen, som har betydning for ældre
  • holde sig orienteret om de ældres ønsker og behov samt om kommunale forhold
  • afgive høring i alle spørgsmål af betydning for kommunens ældre borgere
  • samarbejde med kommunen om en ældrepolitik, der tager hensyn til selvbestemmelser og medindflydelse samt videreførelse af en udviklende ældrepolitik.

Læs mere om rådet

Har du spørgsmål til Seniorrådet?

Skriv til