Uddannelsesråd

Byrådet vedtog på møde 13. december 2011 at nedsætte et Uddannelsesråd.

Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4 udvalg med deltagelse af byrådsmedlemmer og repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, elever, erhvervsliv og faglige organisationer i Nyborg Kommune.

Formål

Formålet for Uddannelsesrådet i Nyborg Kommune er, at:

 • følge udviklingen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet for unge og
  forholde sig proaktivt til lokale og nationale udmeldinger på uddannelses- og
  beskæftigelsesområdet for unge
 • medvirke til at begrænse unges frafald på uddannelses- og
  beskæftigelsesområdet, og understøtte unge, der måtte behov for det, med en god socialfaglig indsats - med henblik på at få unge fra offentligt forsørgelse over i uddannelse og/eller beskæftigelse
 • understøtte sammenhængen og samarbejdet mellem grundskoler og
  ungdomsuddannelser med fokus på at forbedre unges uddannelses- og
  beskæftigelsesmuligheder
 • udvikle og styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og det offentlige og det private arbejdsmarked med henblik på at forbedre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for unge.

Det er afgørende, at Uddannelsesrådets arbejde hviler på et tilstrækkeligt og
fyldestgørende videngrundlag, og at arbejdet med uddannelse og beskæftigelse for unge har høj kvalitet.

Der er brug for, at Uddannelsesrådet arbejder med en mere systematisk tilgang til det uddannelses- og beskæftigelsespolitiske område for unge.

Uddannelsesrådet skal løbende følge med i, om der er behov for at tage
problemstillinger op i Byrådet og/eller relevante stående udvalg.

Medlemmer

 • Byrådsmedlem Suzette Frovin (F) – formand for Uddannelsesrådet
 • Byrådsmedlem Vibeke Ejlertsen (A) – næstformand for Uddannelsesrådet
 • Anne Conradsen (C)
 • Heidi Leen (A)
 • Afdelingsleder Anders Munch Hansen – VUC Fyn
 • Rektor Henrik Stokholm – Nyborg Gymnasium
 • Leder Lone Dibbern Rasmussen – FGU (Forberedende Grunduddannelse)
 • Afsnitsleder Gitte Lillemose – OUU (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn)
 • Ungdomsskoleleder Carsten Højgaard Nielsen – Nyborg Ungdomsskole
 • Skoleleder Mette Møller Bisgaard – Langtved Friskole
 • Souschef Dorrit Høgh – Vibeskolen
 • Næstformand Carsten Kudsk - Østfyns Erhvervsråd
 • Bestyrelsesmedlem Ulla Nielsen – Østfyns Erhvervsråd
 • Vicekommunaldirektør Anders M. Sørensen
 • Børne- og skolechef Lars Kofoed
 • Arbejdsmarked- og borgerservicechef Merete Gommesen
 • Ungerepræsentant(er) - vakant

Kontaktoplysninger

For yderligere oplysninger om Uddannelsesrådet, kontakt
Suzette Frovin, byrådsmedlem og formand for Uddannelsesrådet. Tlf. 6166 8187,
e-mail: sfr@nyborg.dk  

Administration og kontakt til Uddannelsesrådet
Lars Kofoed, børne- og skolechef. Tlf. 6333 7881, e-mail: lko@nyborg.dk