Uddannelsesråd

Byrådet vedtog på møde 13. december 2011 at nedsætte et Uddannelsesråd.

Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4 udvalg med deltagelse af byrådsmedlemmer og repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, elever, erhvervsliv og faglige organisationer i Nyborg Kommune.

Formål

Uddannelsesrådet er et forum for koordinering af initiativer og aktiviteter mellem de repræsenterede parter.

Uddannelsesrådet har til formål, at:

 • følge udviklingen i uddannelse og beskæftigelse af de unge i Nyborg Kommune
 • komme med forslag til Byrådet og andre relevante parter til initiativer, der kan bidrage til, at flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse
 • bidrage til øget fokus i offentligheden på muligheder og udfordringer i forhold til unges uddannelse og beskæftigelse.

Medlemmer

 • Byrådsmedlem Suzette Frovin (F) – formand for Uddannelsesrådet
 • Byrådsmedlem Vibeke Ejlertsen (A) – næstformand for Uddannelsesrådet
 • Anne Conradsen (C)
 • Heidi Leen (A)
 • Afdelingsleder Anders Munch Hansen – VUC Fyn
 • Rektor Henrik Stokholm – Nyborg Gymnasium
 • Leder Lone Dibbern Rasmussen – FGU (Forberedende Grunduddannelse)
 • Afsnitsleder Gitte Lillemose – OUU (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn)
 • Ungdomsskoleleder Carsten Højgaard Nielsen – Nyborg Ungdomsskole
 • Skoleleder Mette Møller Bisgaard – Langtved Friskole
 • Souschef Dorrit Høgh – Vibeskolen
 • Næstformand Carsten Kudsk - Østfyns Erhvervsråd
 • Bestyrelsesmedlem Ulla Nielsen – Østfyns Erhvervsråd
 • Udviklingsdirektør Marianne Stentebjerg
 • Børnechef Torben Birk Rosbach
 • Skole- og kulturchef Lars Kofoed
 • Beskæftigelseschef Merete Gommesen
 • Socialchef Vickie Nellemann Kramer
 • Ungerepræsentant(er) - vakant

Kontaktoplysninger

For yderligere oplysninger om Uddannelsesrådet, kontakt
Suzette Frovin, byrådsmedlem og formand for Uddannelsesrådet. Tlf. 6166 8187,
e-mail: sfr@nyborg.dk  

Marianne Stentebjerg, direktør. Tlf. 6333 6801, e-mail: mste@nyborg.dk

Administration og kontakt til Uddannelsesrådet
Charlotte Quaade, chefsekretær. Tlf. 6333 7767 / 2460 0567, e-mail: chq@nyborg.dk