Udviklingsråd

Udvalget er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg og er et tværgående rådgivende udvalg med Erhvervs- og Udviklingsudvalgets formand i spidsen.

Udvalget skal eksempelvis rådgive Erhvervs- og Udviklingsudvalget om handlingsplaner i forhold til Udvikling Fyn. Udvalget kan ligeledes rådgive på andre af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets områder, for eksempel udvikling, branding og bosætning.

Medlemmer i Udviklingsrådet

 • Formand Peter Wagner Mollerup (V), formand Erhvervs- og Udviklingsudvalget
 • Jacob Nilsson (V) - udpeget af Byrådet på det konst. møde
 • Sabrina Verner (A) - udpeget af Byrådet på det konst. møde
 • Emilie Haaning (B) - udpeget af Byrådet på det konst. møde
 • Rasmus Kirk, Nyborg Handel
 • Frank Egetoft, Østfyns Erhvervsråd
 • Jan G. Larsen, Nyborg Turistforening
 • Lis Mylenberg, havnemester i Nyborg Marina
 • Christian Alexandersen, formand for Ørbæk Lokalråd
 • Mette Ladegaard Thøgersen, Østfyns Museer
 • Vakant, Repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne
 • Lars Bach, repræsenterer ejendomsmæglerne i Nyborg Kommune
 • Rune Christensen, formand for Udvikling Ullerslev
 • Stefan Holm Wilkens, formand for Nyborg Fælles Landsbyråd

Sekretariat

 • Lars Svenningsen, kommunaldirektør
 • Betina Østergreen, borgerservicechef
 • Lene Dahlstrøm, sekretær

Kontakt os

Har du spørgsmål til Udviklingsrådet?

Lars Svenningsen

kommunaldirektør