Udviklingsråd

Udvalget er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg og er et tværgående rådgivende udvalg med Erhvervs- og Udviklingsudvalgets formand i spidsen.

Udvalget skal eksempelvis rådgive Erhvervs- og Udviklingsudvalget om handlingsplaner i forhold til Erhvervshus Fyn. Udvalget kan ligeledes rådgive på andre af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets områder, for eksempel udvikling, branding og bosætning.

Medlemmer i Udviklingsrådet

 • Formand Peter Wagner Mollerup (V), formand Erhvervs- og Udviklingsudvalget
 • Martin Stenmann (A), formand Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 • Jacob Nilsson (V) - udpeget af Byrådet på det konst. møde
 • Sabrina Verner (A) - udpeget af Byrådet på det konst. møde
 • Emilie Haaning (B) - udpeget af Byrådet på det konst. møde
 • Rasmus Kirk, Nyborg Handel og Turisme
 • Frank Egetoft, Østfyns Erhvervsråd
 • Lis Mylenberg, havnemester i Nyborg Marina
 • Christian Alexandersen, formand for Ørbæk Lokalråd
 • Kim Furdal, Østfyns Museer
 • Lars Bach, repræsenterer ejendomsmæglerne i Nyborg Kommune
 • Michael Hedeager, formand for Udvikling Ullerslev
 • Stefan Holm Wilkens, formand for Nyborg Fælles Landsbyråd

Sekretariat

 • Søren Thorsager, kultur-, fritid- og turismechef
 • Sanne H. Andresen, leder af Sekretariat Kultur, Fritid og Turisme
 • Charlotte Markvardsen, gruppeleder Plan og Natur

Kontakt os

Har du spørgsmål til Udviklingsrådet?

Søren Thorsager

kultur-, fritid- og turismechef