Helhedsplan for Ørbæk

Med en vedtaget Helhedsplan for Ørbæk starter nu den spændende fase, hvor planens projekter skal realiseres i samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder i Ørbæk.

Siden 2015 har Nyborg Byråd øremærket en årlig pulje til byudvikling og byggemodning på 5 mio. kr. til centerbyerne Ullerslev og Ørbæk. Det har været et ønske fra Nyborg Byråd, at pengene skulle anvendes til projekter, som byernes borgere har været med til at udvikle og udvælge.

I december 2017 blev Helhedsplan for Ørbæk vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg Kommune. Planen er blevet til i et samarbejde mellem Ørbæk Borgerforening, lokale ildsjæle og Nyborg Kommune.

Forud for vedtagelsen lå mere end et halvt års arbejde i den lokale arbejdsgruppe samt to borgermøder.

Igangværende projekter

På borgermødet om helhedsplanen i oktober 2017 blev det aftalt, at de første projekter fra helhedsplanen, der skal realiseres, er et projekt til udvidelse af Sentvedvej og nye parkeringspladser langs vejen, og et projekt der skal omdanne de tidligere haver ved Sentvedvej 1 og 3 til offentlig park.

Derudover er der startet et projekt med en ny aktivitetsplads ved Ørbæk Midtpunkt.

Information

Se liste over igangværende projekter

Andre projekter i helhedsplanen

Helhedsplanen indeholder i alt otte forskellige projekter koncentreret omkring Hovedgaden i Ørbæk. Udover de projekter, der allerede er igangsat, drejer det sig om de projekter, du kan se nedenfor.

Information

Se liste over andre projekter

Kontakt os

Har du spørgsmål til helhedsplan for Ørbæk?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider