Anmeld midlertidige miljøaktiviteter

Midlertidige aktiviteter, der frembringer støj, støv eller vibrationer, skal anmeldes til Nyborg Kommune senest 14 dage før aktiviteten begynder.

Du skal anmelde midlertidig miljøaktivitet ved følgende slags arbejde:

  • Bygge- og anlægsarbejder

  • Nedrivningsaktiviteter herunder udskiftning af tag

  • Bygningsfacadebehandling

  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Du kan læse mere om reglerne i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.


Sådan anmelder du midlertidige aktiviteter 

Du anmelder midlertidige aktiviteter via vores digitale selvbetjening.

Gå til selvbetjeningen her

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Aktivitetens varighed
  • Hvilke gener arbejdet forventes at medføre samt hvordan generne afhjælpes
  • Arbejdstid fordelt på uge og døgn

Denne anmeldelse fritager ikke for andre godkendelser, tilladelser eller dispensationer fra miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Du kan læse om øvrige krav ved nedrivning, bygge- og anlægsarbejder her

Kontakts os

Har du spørgsmål til midlertidige miljøaktiviteter?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider