Erhvervsaffald

Find ud af, hvordan virksomheder skal håndtere og genbruge affald.

Miljø og affald

Genbrugs- og komprimatorstation

Dette affald skal anmeldes til myndighederne

I Erhvervsregulativet henvises til gebyrbestemmelserne på erhvervsaffald.

Du kan se gebyrbestemmelserne her