Alkoholbevilling

Alkoholbevilling søges først hos Fyns Politi og bliver derefter behandlet af Bevillingsnævnet i Nyborg Kommune.

Du skal have en alkoholbevilling (spiritusbevilling) eller lejlighedstilladelse for at kunne servere alkohol. Det fremgår af restaurationsloven.

Restaurationsloven omfatter selvstændig erhvervsvirksomhed med servering af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. Ved stærke drikke forstås drikkevarer med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover. Hertil kræves alkoholbevilling.

Sådan søger du om en alkoholbevilling

Alkoholbevilling søges hos politiet, men det er Bevillingsnævnet, der træffer den endelige afgørelse.

  1. Hent en blanket via politiets hjemmeside her. Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives. Politiet kan vejlede dig om udfyldning af ansøgningsskemaerne og dokumentation.

  2. Send din ansøgning med bilag til Fyns Politi. Du finder adresse og vejledning til sikker digital post via politiets hjemmeside her

  3. Politiet behandler din ansøgning og sender derefter deres indstilling til Bevillingsnævnet.

  4. Bevillingsnævnet tager herefter stilling til, om du kan få en alkoholbevilling og på hvilke vilkår.

Alkoholbevillingerne gives ud fra reglerne i Restaurationsloven.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål til Bevillingsnævnet?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider