Parkering og kørsel

Skal du køre, parkere eller læsse varer af eller på for eksempel i en gågade, skal du søge en tilladelse.

Inden du søger

Inden du søger om tilladelse, er det vigtigt, at du har læst retningslinjerne. 

Retningslinjer for dispensation til parkering og kørsel

Parkerings- og kørselsdispensation kan kun udstedes til biler, der er registreret som erhvervskøretøj. Tilladelsen er ikke personlig, men gælder for det køretøj, du ansøger til. 

Kørsels og parkeringsdispensation kan eksempelvis udstedes til:

 • Håndværkere (i forbindelse med renovering/ombygning af ejendom, butik, lejlighed og lignende)

 • Flyttebiler (dog også privatbil med trailer i forbindelse med flytning).

 • Akutte arbejdsopgaver

 • Enkeltstående offentlige arrangementer

 • Kørsel med handicappede – herunder hyrevogne

Sådan søger du om dispensation til parkering

Du skal sende ansøgningen til parkering@nyborg.dk eller ringe på telefon 6333 7050. Ansøgningen skal indeholde følgende: 

 • Firmanavn/navn og adresse

 • Telefonnummer og e-mailadresse

 • Sted for dispensation (vej-/gadenavn og husnummer)

 • Køretøjets registreringsnummer

 • Tidsrum (dag/e og klokkeslæt for dispensation)

 • Anledning (arbejdsopgavetype)

Tilladelsen modtages via din e-mail og skal anbringes synligt bag frontruden i det pågældende køretøj.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Teknik, Miljø og Erhverv. 

Sådan søger du om dispensation til kørsel

Du skal sende ansøgningen til parkering@nyborg.dk. Ansøgningen skal indeholde følgende: 

 • Firmanavn/navn og adresse

 • Telefonnummer og e-mailadresse

 • Sted for dispensation (vej-/gadenavn og husnr.)

 • Køretøjets registreringsnummer

 • Tidsrum (dag/e og klokkeslæt for dispensation)

 • Anledning (arbejdsopgavetype)

Tilladelsen modtages via din e-mail og skal anbringes synligt bag frontruden i det pågældende køretøj.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Teknik, Miljø og Erhverv.

Særlige forhold ved akut kørsel

Der kan forekomme situationer, som kræver øjeblikkelig indsats, og hvor det tidsmæssigt ikke er muligt at indhente dispensation. Det kan for eksempel være et sprunget vandrør i en ejendom i gågaden.

Har du behov for særlig akut kørsel/parkering i et område, hvor det ikke er tilladt, skal du inden kørsel give telefonisk besked til Fyns Politi på tlf. nr. 114. Fyns Politi kan ved efterfølgende kontrol kræve dokumentation for udførelsen af det akutte arbejde.

kontakt os

Har du spørgsmål til parkering og kørsel?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider