Tættere på kunsten

Nyborg Kommune har fået en kunststrategi - Tættere på kunsten.

Kunststrategien er et fælles værktøj, der på et strategisk plan kvalificerer, hvordan vi kan tale om kunst i det offentlige rum i Nyborg Kommune.  Herunder, hvad er det for nogle kvaliteter kunsten skal have, for at den er relevant hos os. Men samtidig er kunststrategien også et konkret og handlingsanvisende prioriteringsredskab, som skal anvendes i forbindelse med
udvælgelse af fremtidige kunstprojekter.

Kunststrategien indeholder: 

  • En vision for hvordan, vi skal arbejde strategisk med at bruge kunsten til at udvikle byrum og landskaber.
  • Principper, som skal hjælpe os med at prioritere, hvilke værker og aktiviteter, der skal satses på.
  • Succeskriterier, som er de kortsigtede og langsigtede kriterier, der kan måles på undervejs for at sikre, at kunststrategien får den ønskede effekt.
  • Anbefalinger til organisering, kompetencer, proces, den første implementering og igangsættelse af konkrete kunstprojekter.