Få adgang til fonde.dk

De fynske kommuner i Byregion Fyn er gået sammen om at tilbyde de fynske foreninger på kultur – fritids- og socialområdet gratis adgang til platformen fonde.dk.

Fonde.dk tilbyder forskelligt værktøj, som man kan bruge til projektudvikling og til at gøre fundraisingen mere målrettet inden for kultur, natur, fritid, byggeri, iværksætteri, arkitektur, børn, ældre og tilsvarende emner, som ligger det fynske foreningsliv nær.

På fonde.dk kan du nemt søge relevante fonde frem til din/jeres projektidé, og få gode råd og vejledning samt finde skabeloner, der gør det nemmere at huske at få alt beskrevet og sendt med, når du kontakter en fond.

Aftalen giver gratis adgang for foreninger og frivillige

Hver forening /aktør / organisation / gruppe / råd mfl. kan oprette ét login til fonde.dk og få glæde af værktøjer og adgang til fondsdatabasen, annonceringer mv. 

Nyborg Kommune ønsker på denne måde at give foreningerne i vores kommune gode betingelser for at udvikle projekter og gennemføre effektiv fundraising for de mange gode ideer og initiativer, som spirer.

Få adgang

Byregion Fyns hjemmeside er der en kontaktformular du skal udfylde. Herefter vil du, i løbet af nogle dage, modtage dit login fra fonde.dk. OBS! Der er kun mulighed for at oprette 1 login pr. forening.

Har din forening spørgsmål eller brug for hjælp, er du/I altid velkommen til at kontakte Centerleder@frivilligcenter-nyborg.dk

Vi ønsker jer held og lykke med brugen af fonde.dk – vi håber, at det vil bringe liv til nogle gode ideer og projekter i Nyborg.