Tilskud til udendørs ridebaner

Tilskuddet kan søges af godkendte folkeoplysende rideklubber i Nyborg Kommune.

Tilskud kan kun ydes til hjælp til større renoveringer af klubbernes egne ridebaner. 

Der kan således ikke søges tilskud til den årlige almindelige vedligeholdelse

Ansøgning

Ønsker din forening at søge tilskuddet, skal du lave en ansøgning med beskrivelse og dokumenteret behov. Der medsendes indhentede priser fra mindst to leverandører samt klubbens seneste regnskab.

Ansøgning sendes til Børn og Skole, Ringvej 3, 5800 Nyborg. 

Tilskuddets størrelse

Der kan maximalt ydes et driftstilskud på 50.000 kr. til en ridebane inden for fem år, da det forventes at klubberne løbende vedligeholder egne ridebaner.

Kontakt os

Har du spørgsmål til tilskuddet?

Børn og Skole
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider