DK2020

Nyborg Kommune samarbejder med 65 danske kommuner og Realdania i DK2020 – klimahandlingsplaner i danske kommuner.

Gennem deltagelse i DK2020 får kommunen værktøjer og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, som er målsætningen i Paris Aftalen. Nyborg Kommune har sammen med de øvrige fynske kommuner løftet ambitionerne og målet er at Fyn bliver klimaneutralt i 2040 – ti år tidligere.

Samtidig udvikler kommunen også en plan for tilpasning til de klimaforandringer, som allerede er i gang, og som forventes at tiltage i de kommende årtier. Med klimatilpasningsplanen sikrer vi de eksisterende værdier, og forebygger at fremtidige investeringer tabes i stigende havvandstand, øget nedbør og flere ekstremhændelser.

I DK2020 arbejder kommunen med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

Du kan læse mere om DK2020 her

 

Kontakt os

Vil du vide mere om DK2020?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider