Klimaneutral Nyborg Kommune

Målet er at vi i 2030 har reduceret vores udledning af klimagasser med 70 % i forhold til 1990, og i 2040 vil vi være helt klimaneutrale. Det vil sige, at CO2 udledningen i 2040 ikke overstiger optaget af CO2 i kommunen.

Klimaforandringerne er en global udfordring – men mange af løsningerne skal skabes lokalt. Det er baggrunden for, at byrådet har vedtaget ambitiøse klimamål for Nyborg Kommune. Målsætningen er, at vi i 2030 har reduceret udledning af klimagasser fra Nyborg Kommune med 70% i forhold til 1990, og i 2040 vil vi være helt klimaneutrale - det vil sige at CO2 udledningen ikke overstiger optaget af CO2 i skove, marker, kyster med videre.

For at nå i mål er Nyborg Kommune gået med i DK2020 – et projekt støttet af Realdania, hvor kommunen får værktøjer og sparring til at udvikle en handlingsplan, som sikrer, at vi når målene. Her er vi sammen med de fynske kommuner og 55 øvrige kommuner, som samarbejder og deler erfaringer. Du kan læse mere om DK2020 herunder.

Arbejdet med en klimahandlingsplan starter med at kortlægge, hvor klimagasserne kommer fra i dag i Nyborg Kommune. Det arbejde forventes færdigt i løbet af efteråret, og skal danne baggrund for en handlingsplan, der sikrer at vi når 70 % reduktion i 2030 og er helt klimaneutrale i 2040.

Kontakt os

Vil du vide mere om klimaneutral Nyborg Kommune?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider