Klimaplan 2022

Nyborg Kommune er rammen om vores hverdag. Det er her vi bor, arbejder, driver virksomhed, går i skole og dyrker vores fritidsinteresser – det er her, vi har vores liv. Det er også her, vi tager ansvar for hinanden og for fremtiden.

Klimaforandringerne og en bæredygtig udvikling er en af vor tids største udfordringer. I Nyborg Kommune tager vi et lokalt ansvar for den grønne omstilling og skaber konkrete løsninger, som passer til vores udfordringer. Klimaplanen er en invitation til alle borgere, virksomheder, foreninger og NGO-ere om, at vi sammen udvikler og skaber Nyborgs grønne fremtid.

Vi starter med at tage ansvar for kommunens egen drift – hvad enten det er elbiler til hjemmeplejen, energirenovering af skolerne eller grønne indkøb i vores institutioner og administration. Og gennem skoler og institutioner vil vi inspirere forældre og pårørende til at tage de grønne ideer med hjem.

Men vi vil mere end det. Sammen med borgere og virksomheder vil vi skabe konkrete løsninger, der understøtter den grønne omstilling både i det offentlige, i erhvervslivets og i borgernes hverdag. Gennem samarbejdet sikrer vi, at løsningerne passer til behovet – uanset hvor man bor. Med projektet Grøn Landsby inviterer vi for eksempel den tredjedel af borgerne, som bor i landsbyerne og på landet, til et samarbejde om deres særlige udfordringer. Vi støtter også virksomhedernes grønne omstilling, så de er rustet til markedets stigende krav. Og vi tænker på tværs og vil udnytte endnu mere overskudsvarme fra kommunens store virksomheder til opvarmning og til andre virksomheders produktion.

Sammen med det øvrige Fyn vil vi løfte opgaven på tværs af vores landsdel på vigtige områder som den grønne omstilling i landbruget og udviklingen af CO2-fangst på de store CO2-kilder.

At tage ansvar for fremtiden handler ikke kun om at reducere udledningen af klimagasser, men også om at tilpasse os de klimaforandringer, der er på vej. Vi vil udvise rettidig omhu i forhold til kystsikring og igangsætter allerede nu handlinger, som tilpasser os til fremtidens klima.

Vores ambition er, at vi sammen skaber bæredygtige rammer for borgernes og virksomhedernes hverdag og sætter konkrete og forpligtende mål for klimaindsatsen, så det også i fremtiden er attraktivt at bo og drive virksomhed i Nyborg Kommune.