Biodiversitet på kommunale arealer

Nyborg Kommune har fokus på at sikre bedre betingelser for biodiversiteten.

Kommunen ønsker at gå foran og vise de gode eksempler frem gennem en
omlægning af driften af de kommunale arealer.

Mange af de kommunale arealer kan driftes med en bedre og højere biodiversitet. At omlægge driften vil sikre bedre betingelser for planter, urter, insekter og smådyr. Nyborg Kommune ønsker med denne handleplan at vise, hvordan kommunen kan gå foran i omlægningen til mere biodiversitet, med et ønske om at inspirere borgere og virksomheder til at lave lignende tiltag på deres arealer.

Nyborg Kommune vil derfor omlægge driften af de kommunale, grønne arealer som vejrabatter, parker, grønninger og boldbaner. Formålet er at skabe mere
biodiversitet og drifte mere bæredygtigt med et langt lavere vand- og brændstofforbrug.

Driften af de kommunale arealer skal i så høj grad som muligt tage afsæt i nedenstående principper og metoder til biodiversitetsvenlig drift, naturligvis under hensyn til borgernes behov, anvendelsen af arealerne og fastholde gode oversigtsforhold for trafiksikkerhed. Samtidigt er det også en mental rejse at skabe forandringer. Vi skal alle lære at sætte pris på – og se skønheden i –
biodiversiteten. Vi kan ikke leve uden.

Handleplan for mere biodiversitet

Læs den samlede handleplan her